Cum au ajuns boul şi măgarul la ieslea Mântuitorului?!?

 Cum au ajuns boul şi măgarul la ieslea Mântuitorului?!?

Când Iosif şi Maria erau în drum spre Betleem, un înger a chemat în ascuns toate animalele laolaltă, pentru a alege câteva dintre ele, care să vină în ajutorul Sfintei familii.

Primul, după cum era de aşteptat, se prezentă leul. „Numai un rege este vrednic să-i slujească Domnului lumii, mugi el.

Îi voi sfârteca pe toţi cei care se vor apropia prea mult de prunc”. „Tu eşti prea furios”, îi spuse îngerul…

După aceea se furişă în faţă vulpea. Cu o faţă nevinovată spuse: „O voi aproviziona bine. Pentru copilul lui Dumnezeu voi procura

mierea cea mai dulce şi în fiecare dimineaţă voi pune pe masă o găină”. „Tu eşti prea vicleană”, îi spuse îngerul…

Imediat veni păunul. Zgomotos se împăună şi-şi etală strălucirea penajului său. „Vreau să împodobesc staulul de oi mai frumos decât a

împodobit Solomon templul său”, spuse acesta. „Tu eşti prea cochet”, îi spuse îngerul…

Rând pe rând, multe animale şi-au lăudat talentele şi calităţile lor. Dar degeaba. În cele din urmă, îngerul aruncă privirea încă o dată,

afară, pe câmp, şi observă cum un bou şi un măgar trăgeau din greu la plugul unui ţăran. Îngerul i-a chemat şi pe aceştia aproape şi le-a spus: „Ce puteţi oferi voi pruncului?”.

„Nimic, spuse măgarul, lăsând trist urechile în jos. Noi, în afară de umilinţă şi răbdare, n-am învăţat nimic, căci toate celelalte ne-au adus întotdeauna numai bătaie”.

Boul, puţin cam timid, obiectă: „Totuşi, poate cândva am putea fi şi noi de folos. Cel puţin să alungăm cu cozile noastre muştele din grajd”. Îngerul le spuse: „Voi sunteţi aceia de care am nevoie”.

Și așa au ajuns, boul şi măgarul la ieslea Mântuitorului!