Ce ne spune Biblia despre cel de-al Treilea Război Mondial: „Un neam se va scula împotriva altui neam”

 Ce ne spune Biblia despre cel de-al Treilea Război Mondial: „Un neam se va scula împotriva altui neam”

O profeţie din Biblie îngrozeşte omenirea. Este vorba despre izbucnirea celui

de-al Treilea Război Mondial, al şaselea eveniment major despre care vorbeşte Cartea Sfântă.

Până acum, s-au împlinit toate cele cinci evenimente majore pomenite în Biblie. Prima profeție care s-a adeverit vorbeşte despre faptul că omul va fi înlocuit de mașinăriile pe care le construiește.

O altă profeție adeverită este cea în care este menționat faptul că vor apărea boli pentru care omul nu are leac.

Foametea este a treia profeţie din Biblie. A patra profeție vorbește despre catastrofele climatice – încălzirea globală şi temperaturile anormale sunt fenomene cu care ne confruntăm de ani buni.

În fine, cea de-a cincea profeţie adeverită vorbeşte despre molime şi pandemii ce ucid milioane de oameni.

Cinci previziuni s-au adeverit, iar specialiștii susțin cu tărie că, în curând, urmează cea de-a șasea: izbucnirea celui de-al Treilea Război Mondial!

Ezechiel prevestește bătălia lui Gog și a lui Magog, care va avea loc chiar înainte de Necazul cel mare sau cândva aproape de jumătatea lui (Ezechiel 38-39).

Mântuitorul a arătat clar că un război va avea loc înainte de cea de-a doua venire a Lui (Matei 24.4-31).

În Apocalipsa 6.1-8, se consemnează detalii referitoare la începutul Necazului celui mare. Matei 24.6-7 spune că vor fi „războaie și vești de războaie … un neam se va scula împotriva altui neam, și o împărăție, împotriva altei împărații”.

Ce ne spune Biblia despre cel de-al Treilea Război Mondial

Specialiştii în interpretarea Bibliei spun că va mai avea loc cel puțin un război mondial.

Totuși, nicăieri în Sfânta Scriptură nu ni se spune că va exista un anumit număr de războaie mondiale.

Primul și al Doilea Război Mondial nu sunt menționate în mod specific în Scriptură, nici un posibil al Treilea Război Mondial. Numai ultimul război e menționat în detaliu.

Începând cu Apocalipsa 6, apostolul Ioan consemnează ceea ce a văzut cu privire la viitor.

Războiul se găsește în acest capitol și continuă să fie parte din evenimentele în desfășurare până la a doua venire a lui Hristos din capitolul 19 (Apocalipsa 6.2, 4, 12.7, 13.4, 7, 16.14, 17.14, 19.11, 19).

Apocalipsa 19.11 spune: „El [Hristos] judecă și Se luptă cu dreptate” Apocalipsa 19.19 spune că Ioan a „văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce ședea călare pe cal (Hristos) și cu oastea Lui”.

Acest lucru descrie în mod clar un război mondial.

Cel biruitor e Hristos, care îi prinde pe fiară/Anticrist și pe prorocul mincinos și îi aruncă în foc și distruge armatele care i-au urmat (Apocalipsa 19.20-21). Binele va triumfa atunci când Mântuitorul îi va înfrânge pe toți cei care I s-au opus.

După cei 1.000 de ani de domnie a lui Hristos, va urma o altă revoltă care poate avea proporțiile unui război mondial.

Înainte de împărăția milenară, Satan va fi legat, și apoi, după mileniu, va fi eliberat. Imediat el va conduce o rebeliune în rândul oamenilor de pe pământ. Hristos va înfrânge această revoltă și îl va judeca definitiv pe Satan, aruncându-l şi pe el în foc.

Sursa: dromania.ro