Rugăciunea pe care Arsenie Boca o spunea mereu: Se spune că are efecte TAMADUITOARE și te scapă de toate relele…

 Rugăciunea pe care Arsenie Boca o spunea mereu: Se spune că are efecte TAMADUITOARE și te scapă de toate relele…

“Doamne Iisuse Hristoase, Judecătorul meu Preadrept! Cunosc că păcatele mele sunt fără de număr.

De aceea Te rog în această zi, să-mi aduci alinare și să-mi asculți umila mea rugăminte.

Înlătură cugetele mele cele rele și viclene, ca să piară din mintea mea și să nu se mai așeze în sufletul meu.

Luminează întunericul inimii mele, alungă întunericul gândurilor mele, și suie mintea mea la cer, ca să mă bucur de Fața Ta. Rostește-o acum și vei scăpa de toate necazurile: Așa Doamne, primește umilită mea rugăciune că o tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale Maici, care Te-a văzut pus între doi tâlhari.

Îndură-Te, Doamne, și de cei vii și de cei adormiți, pentru rugăciunile Sfinților Tăi, către care zic și eu, nevrednicul: O, fericiți servitori ai lui Dumnezeu! Nu încetați a vă ruga Lui, ziua și noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea greșim cu atâtea nenumărate păcate! Mijlociți pentru noi Darul și ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu știm a-l cere după cuviință. Doamne,

Cela ce vii în taină între oameni, ai milă şi vino de Te sălăşluieşte întru noi, dimpreună cu Tatăl şi cu Duhul Tău. Căci Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi minte noastră rămân neputincioase.

Doamne, Cela ce vii în taină, ai milă de noi, că nu ne dăm seama cât suntem de nedesăvîrşiţi şi cât eşti Tu de aproape de sufletele noastre Si cât ne depărtăm noi de Ține. Ci luminează, Doamne, lumina Ta peste noi, Ca să vedem lumina prin ochii Tăi. Lumina şi bucuria noastră, slavă Ţie! Amin”

Sursa: mesajedesuflet.com