Ajutorul de deces 2023: Valoarea ajutorului de înmormântare majorată în 2023

 Ajutorul de deces 2023: Valoarea ajutorului de înmormântare majorată în 2023

Bugetul pe anul 2023 vine cu o serie de modificări printre care și majorarea ajutorului de deces.

Ajutorul de deces va fi majorat cu aproape 700 de lei începând din 2023, potrivit legii prin care se stabilește bugetul asigurărilor sociale pentru 2023.

Potrivit prevederilor legale, valoarea ajutorului de deces 2023 va fi stabilită la:

– 6.789 de lei – în cazul asiguratului sau pensionarului;

– 3.395 de lei – în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Conform legii bugetului asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial, valoarea ajutorului de deces 2022 are următoarea valoare:

– 6.095 lei pentru situația în care persoana decedată avea calitatea de asigurat sau de pensionar

– 3.048 lei pentru situația în care persoana decedată nu avea calitatea de asigurat sau de pensionar.

 

Conform Casei Naționale de Pensii Publice, actele necesare pentru obținerea ajutorului de deces 2023

sunt următoarele:

• cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);

• certificat de deces (original şi copie);

• act de identitate al solicitantului (original şi copie);

• acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

Integral pe usd24.ro