Măsuri aplicabile după ridicarea stării de urgență, începând cu data de 15 mai 2020.

 Măsuri aplicabile după ridicarea stării de urgență, începând cu data de 15 mai 2020.

Ministrul Afacerilor Interne a postat în transparență decizională propunerea privind setul de măsuri de prevenire și control a virusului SARS-CoV-2, măsuri aplicabile după ridicarea stării de urgență, începând cu data de 15 mai 2020.

1. Obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă.

2. Obligația organizării activității, de către instituțiile și autoritățile publice, precum și toți operatorii economici publici și privați astfel încât să fie asigurat triajul epidemiologic, pentru întregul personal propriu, precum și dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în serviciu.

3. Luarea de măsuri, de către operatorii economici și instituțiile publice ce desfășoară activități comerciale/de lucru cu publicul care implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, pentru:

a) realizarea accesului astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;

b) verificarea temperaturii, care nu trebuie să depășească 37, la intrarea în incintă;

c) dezinfectarea frecventă a suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat.

d) efectuarea, de către furnizorii publici și privați de transport persoane, dezinfectării frecvente a spațiului mijloacelor de transport și de a respecta regulile specifice.

e) decalarea programului de lucru, de către instituțiile publice și operatorii economici, cu un număr de peste 50 de angajați, astfel încât să se evite aglomerarea mijloacelor de transport în comun.

f) dispunerea de măsuri, de către toate persoanele juridice de drept public sau privat, pentru desfășurarea muncii la domiciliu, pentru o parte din personal, dacă activitatea desfășurată permite această măsură.

Măsuri propuse de MAI pentru români după 15 mai 2020

4. Se recomandă adoptarea următoarelor măsuri:

a) rămânerea în locuință/gospodărie a persoanelor care prezintă semne și simptome de viroză respiratorie și informarea medicului de familie;

b) evitarea intrării în spațiile aglomerate de orice tip dacă nu este strict necesar.

Măsuri propuse a fi menținute și după 15 mai 2020

Interdicția de organizare și desfășurare a următoarelor activități: − mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte, sau orice alte întruniri în spații deschise; − activități culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, de tratament balnear desfășurate în spații închise.

Suspendarea activității de servire şi consum al produselor în restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice (în spațiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât și la terasele din exteriorul locațiilor).

Suspendarea temporară a activităților de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici.

Obligativitatea funcționării centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și impunerea unor condiții de izolare a personalului pe perioada prezenței la serviciu.

Măsuri pentru români după data de 15 mai 2020

Interzicerea intrării pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor.

Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre și dinspre țările din zona roșie de risc epidemiologic pe durată determinată, potrivit dispozițiilor normelor internaționale aplicabile.

Suspendarea transportului rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru cursele efectuate către toate 5 țările din zona ROȘIE de risc epidemiologic și din acestea către România.

Măsurile de carantină și restricțiile instituite anterior pentru următoarele localități/zone: municipiul Suceava şi zona limitrofă formată din comunele Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, 6 Moara, Șcheia, Pătrăuți şi Mitocu Dragomirnei, orașul Țăndărei din județul Ialomița, cartierul Bendea din orașul Babadag, județul Tulcea, localitatea Vadu Crișului, județul Bihor și cartierul Poșta din municipiul Buzău, județul Buzău. Reevaluarea măsurilor se va realiza la solicitarea comitetelor județene pentru situații de urgență, pe baza analizelor realizate de către direcțiile de sănătate publică și avizate de către INSP.

Măsurile coercitive pentru persoanele care nu respectă izolarea/carantinarea astfel: 1. persoanele izolate la domiciliu, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente sunt conduse de forțele de ordine publică şi plasate în carantină instituționalizată, sub pază; 2. persoanele care nu respectă condițiile izolării la locul declarat/la care au optat să efectueze izolarea și sunt identificate în afara spațiului de izolare vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora; 3. persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora și vor răspunde penal conform legii.

Măsuri și reguli propuse de MAI după 15 mai 2020

Posibilitatea angajatorilor de a dispune măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea funcționării producției, transportului şi distribuției energiei electrice şi gazelor naturale, a activităților de întreținere şi mentenanţa a echipamentelor şi instalațiilor specifice, precum şi a celorlalte activități de aprovizionare, respectiv extracție, producție şi procesare a resurselor şi materiilor prime şi/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare Sistemului energetic național în concordanță cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităților de bază – de analizat dacă se menține pe baza propunerilor structurilor unde se aplică.

Închiderea temporară, totală sau parțială, a unor puncte de trecere a frontierei de stat.

Izolarea la domiciliu sau, după caz, carantinarea pentru toate persoanele care intră în România. Se menține posibilitatea carantinării în locația declarată de către persoana venită din zonele cu transmitere comunitară extinsă afectate de CoVID19, dacă nu mai sunt locuri disponibile în spațiile identificate pentru carantinare la nivelul județului unde este necesară carantinarea, nu se pot contracta spații noi inclusiv prin rechiziționarea acestora conform legii sau nu sunt identificate locuri disponibile în județele limitrofe.

Suspendarea cursurilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar și universitar, până la finalul anului școlar.

Coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță de către inspectoratele pentru situații de urgență ȘI A POLIȚIEI LOCALE de către Ministerul Afacerilor Interne

Măsurile dispuse cu privire la personalul medico-sanitar din cabinetele medicale ale grădinițelor, unităților școlare și de învățământ superior referitoare la punerea la dispoziția direcțiilor de sănătate publică.

ACTIVITĂȚI PERMISE FĂRĂ CONDIȚII SUPLIMENTARE

Intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini şi apatrizilor care fac parte din următoarele categorii:

1. membri de familie ai cetățenilor români;

2. membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;

3. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;

4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;

5. personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

6. pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;

7. pasageri care călătoresc din motive imperative; 8. persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

Deplasarea persoanelor în afara localităților în următoarele situații:

1. în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

2. în scop umanitar sau de voluntariat;

3. realizarea de activități agricole;

4. pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;

5. îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;

6. participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

7. din alte motive justificate, precum:

− îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie;

− îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere;

− asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități;

− deces al unui membru de familie.

Nu vor fi izolate la domiciliu/ carantinate, după caz, persoanele care intră în țară, din următoarele categorii:

1. conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;

2. piloții de aeronave şi personalul navigant;

3. mecanicii de locomotivă și personalul feroviar.

ACTIVITĂȚI PERMISE ÎN ANUMITE CONDIȚII/SITUAȚII

1. Activitățile organizate de slujitorii cultelor religioase în locașurile de cult, care se desfășoară fără participarea credincioșilor sau practicile și ritualurile cu caracter privat (ex. botezurile, cununiile sau înmormântările) care au loc cu participarea unui număr strict limitat de persoane – maxim 16 persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;

2. Activitățile de îngrijire personală care se desfășoară în spațiile special destinate și cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și protecție;

3. Pregătirea sportivilor de performanță în cantonamente strict supravegheate organizate în cadrul unor centre dedicate izolate față de exterior pe toată perioada pregătirii, cu testarea pentru COVID-19 la intrarea și ieșirea din cantonament, verificarea zilnică a stării de sănătate de către medicul echipei și asigurarea în cadrul centrului a întregului personal auxiliar necesar funcționării;

4. Activitățile culturale desfășurate în spațiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor și a sălilor de expoziții, cu asigurarea materialelor de dezinfecție a mâinilor la intrarea în incintă, purtarea obligatorie a măștii, realizarea unor circuite separate de intrare, respectiv ieșire, dezinfectarea căilor de acces și a suprafețelor cu care vizitatorii pot veni în contact, cel puțin de 2 ori pe zi din care o dată la jumătatea programului și o dată la finalul acestuia;

5. Activități reacreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane.

Organizarea activităților de preparare a hranei, cât și de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in“, „room-service“, livrare la client, take-away, etc.

Vânzarea produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului. Activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului. Personalul angajat are obligația de a purta în permanență mască, ce va fi schimbată la un interval de cel mult 4 ore, iar operatorul economic va asigura soluții de dezinfecție a mâinilor în zona de acces în incintă.

Efectuarea zborurilor cu aeronave de stat, cele de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, aterizărilor tehnice necomerciale, precum și zborurile efectuate de toți operatorii aerieni prin curse neregulate (charter), cu avizul autorităților competente din țara de destinație.

Activitățile în cabinetele de medicină dentară, cu respectarea măsurilor de prevenire și control a răspândirii infecțiilor.

Asigurarea asistenței medicale ambulatorii, cu condiția organizării activității astfel încât consultațiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă și interzicerea staționării pacienților în zonele de așteptare. Accesul către cabinetele de consultații se realizează doar după realizarea triajului epidemiologic, iar pentru pacienții cu temperatura de peste 37 și/sau simptome de viroză respiratorie se va aloca un spațiu dedicat consultului. Dacă după efectuarea consultului se ridică suspiciunea de infecție cu coronavirusul SARS -CoV -2, se va apela SNUAU 112 pentru preluarea pacientului și transportul la o unitate sanitară de specialitate. Utilizarea echipamentelor individuale de protecției este obligatorie la toate procedurile medicale efectuate, adaptat gradului de risc al cazului și manevrelor efectuate potrivit normelor emise de Ministerul Sănătății.

Activitățile de internare a pacienților care nu sunt urgențe medicale, la nivelul unităților sanitare non – COVID, cu menținerea interdicțiilor de acces a aparținătorilor, fiind obligatorie organizarea unui sistem de informare a acestora despre starea pacienților internați.

Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în interiorul localităților, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției și evitarea formării grupurilor mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii.

Redeschiderea parcurilor pentru public, cu excepția locurilor de joacă pentru copii și cu respectarea măsurilor generale de prevenire și protecție.

Deplasarea persoanelor în afara localităților în următoarele situații:

1. asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

2. activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane.

3. participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;

4. pentru achiziția, service-ul, efectuarea itp sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.

Nu vor fi izolate la domiciliu/carantinate, după caz, persoanele care intră în țară, din următoarele categorii:

1. personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, și care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internațional și a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locația unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;

2. lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria sau Bulgaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19;

3. persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, precum și a echipamentelor din domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României.

Desfășurarea, după data de 02.06.2020, a unor activități de pregătire, pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a 12- a și a 13-a), precum și cu organizarea examenelor evaluare națională, bacalaureat în condițiile respectării măsurilor de prevenire”, se arată în setul de măsuri propuse de MAI.

Normele de aplicare a măsurilor pot fi consultate pe pagina de web a Institutului National de Sanatate Publică, la adresa www.insp.gov.ro, secțiunea Comunicate. Toate observațiile și propunerile celor interesați pot fi transmise la adresa de mail: propuneri.relaxare@ms.ro.