ATENȚIE De astăzi revin amenzile. Ce sancţiuni se dau pentru încălcarea unor restricţii impuse de guvern

 ATENȚIE De astăzi revin amenzile. Ce sancţiuni se dau pentru încălcarea unor restricţii impuse de guvern

De astăzi revin amenzile. Ce sancţiuni se dau pentru încălcarea unor restricţii impuse de guvern

Amenzile şi faptele pentru care se aplică:

Amendă de la 500 lei la 2.500 lei – nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor.

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei – nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor de izolare la domiciliu.

Amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei – nerespectarea interdicţiilor de a organiza mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri, în spaţii deschise.

Amendă de la 500 lei la 2.500 lei – participarea persoanelor fizice la mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau la alte tipuri de întruniri, în spaţii deschise.

Amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei – desfăşurarea de către organizatori a unor mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri, în spaţii deschise.

Amendă de la 500 lei la 2.500 – circulaţia persoanelor, pietonală sau cu vehicule, în locurile şi, după caz, în intervalele orare în care aceasta a fost interzisă sau restrânsă.

Amendă de la 500 lei la 2.500 lei – nerespectarea de către persoanele fizice a interdicţiei de ieşire din zonele stabilite sau încălcarea intervalelor orare în care este permisă ieşirea din aceste zone.

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei – nerespectarea de către persoanele fizice a interdicţiei de ieşire din clădirile, localităţile sau zonele geografice în care a fost instituită carantina.

Amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei – nerespectarea de către operatori a măsurilor referitoare la restrângerea sau interzicerea transporturilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene sau cu metroul ori încălcarea intervalelor orare în care acestea sunt premise.

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei – nerespectarea de către conducătorii instituţiilor sau operatorilor economici a condiţiilor referitoare la desfăşurarea activităţii acestor instituţii sau operatori economici.

Amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei – nerespectarea de către conducătorii instituţiilor sau operatorilor economici a măsurilor referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestor instituţii sau operatori economici

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei – neluarea de către conducătorii serviciilor de asistenţă socială a măsurilor referitoare la adaptarea programului de lucru sau la permanentizarea activităţii.

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei – neluarea de către conducătorii autorităţilor sau instituţiilor la nivelul cărora sunt constituite centrele operative pentru situaţii de urgenţă a măsurilor pentru permanentizarea activităţii acestora.

Amendă de la 500 lei la 2.500 lei – neexecutarea măsurilor referitoare la evacuarea temporară a persoanelor şi bunurilor din zona afectată sau posibil a fi afectată de către personalul instituţiilor şi autorităţilor publice desemnate să pună în aplicare aceste măsuri.

Amendă de la 500 lei la 2.500 lei – împiedicarea de către orice persoană fizică a executării măsurilor de evacuare temporară a persoanelor şi bunurilor din zona afectată sau posibil a fi afectată.

Amendă de la 500 lei la 2.500 lei – împiedicarea de către orice persoană fizică a distribuirii ajutoarelor de primă necesitate pentru persoanele şi animale afectate

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei – neefectuarea lucrărilor referitoare la modificarea de urgenţă a mediului înconjurător şi infrastructurii de către personalul instituţiilor şi autorităţilor publice desemnate prin hotărâri ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă să pună în aplicare aceste măsuri.

Amendă de la 500 lei la 2.500 lei – âmpiedicarea de către orice persoană fizică a efectuării lucrărilor referitoare la modificarea de urgenţă a mediului înconjurător şi infrastructurii.

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei – neefectuarea lucrărilor pentru demolarea parţială sau totală a unor construcţii, instalaţii sau amenajări, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, culturi, plantaţii sau păduri de către persoanele fizice sau juridice ori de către personalul instituţiilor şi autorităţilor publice desemnate.