Atenție, pensionari! Vă puteți trezi cu conturile blocate și nu veți mai avea acces la pensii

 Atenție, pensionari! Vă puteți trezi cu conturile blocate și nu veți mai avea acces la pensii

Anunț de ultimă oră pentru pensionari. Vă puteți trezi cu conturile blocate și astfel nu veți mai avea acces la propriile pensii. Decizia de ultimă oră luată de ANAF vă afectează.

Propririle pe pensii au fost suspendate pe timpul stării de urgență, iar apoi pentru alte 60 de zile. Fiscul a decis ca de săptămâna aceasta să le reaplice. Pe perioada stării de urgență, cât au fost suspendate aceste popriri, niciun pensionar nu a fost nevoit să facă vreun demers în acest sens.

„Pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii.

Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituții fără alte formalități din partea beneficiarilor acestor drepturi”, scrie în versiunea actuală a OUG nr. 32/2020, modificată de OUG 53/2020, după cum transmite avocatnet.ro.

Datoriile pentru care Fiscul va pune proprire:

Ultimele modificări aduse la Codul Fiscal indică faptul că se percepe impozit pe venituri suplimentare, neținându-se cont de calitatea persoanei fizice (salariat sau pensionar), în cazul în care acestea sunt obținute din:

  • activităţi independente, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă;
  • cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;
  • activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
  • piscicultură şi/sau silvicultură;
  • transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;
  • alte surse.

Unii contribuabili nu sunt nevoiți să completeze subsecțiunea. Este vorba despre cei care au realizat venituri din arendă şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei sau cei care nu au început activitatea în luna decembrie.

De asemenea, în aceeași categorie intră și cei care nu au optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârşitul anului anterior celui de raportare nu sunt îndeplinite condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente.