Ajutorul de deces – cine beneficiază, cât este și cum îl obții vezi actele necesare pentru obținerea ajutorului de înmormântare și cuantumul acestuia în 2023

 Ajutorul de deces – cine beneficiază, cât este și cum îl obții vezi actele necesare pentru obținerea ajutorului de înmormântare și cuantumul acestuia în 2023

Decesul unui membru din familie poate surveni în momente în care nici nu te aștepți.

Costul unei înmormântări este destul de ridicat, cu atât mai mult atunci când nu ești pregătit pentru un astfel de moment.

Statul acordă o sumă de bani pentru acoperirea unei părți din costurile de înmormântare care se numește ajutor de deces și care, pentru mulți dintre noi, poate fi o soluție limită atunci când cineva din familie a decedat.

Cine poate beneficia de ajutorul de deces / înmormântare?

Legislația prevede că, atunci când asiguratul sau pensionarul a decedat, cel care intră în posesia sumei de bani este soțul care a supraviețuit sau părintele, copilul, tutorele legal, etc.

Dacă aceste persoane lipsesc, persoana care face dovada că a suportat cheltuielile de deces va beneficia de acest drept.

  • vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original);
  • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz;
  • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea „ACHITAT”, data, semnătura şi ştampila.

sursa: Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2023